สำหรับโครงการ โกลเด้น เอ็มไพร์ จังหวัดเชียงราย – Chiangrai Province